CANAL DE NOTÍCIES

REFORMA HORÀRIA

 

Notícies publicades de l’octubre de 2013 a juny 2019 per la iniciativa per a la reforma horària. Les publicacions més actuals les trobareu al web de la Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society.