La Comissió Europea presentarà una proposta legislativa al Parlament Europeu i al Consell Europeu per eliminar el canvi d’hora estiu i hivern a la Unió Europea. Així ho ha anunciat Jean-Claude Juncker, president de la Comissió Europea, després de saber-se avui els resultats preliminars d’una consulta pública europea sobre el canvi horari en què un 84% dels participants van apostar per suprimir el canvi d’hora dues vegades l’any. Jean-Claude Juncker també ha destacat, en una entrevista a la televisió alemanya ZDF, que proposarà mantenir l’horari d’estiu.

La consulta en línia, que va tenir lloc entre el 4 de juliol i el 16 d’agost de 2018, va rebre 4,6 milions de respostes dels 28 estats membres, batent el rècord de respostes a consultes públiques de la Comissió.

Des dels seus inicis l’any 2014, la Reforma Horària ha demanat a les instàncies europees competents la supressió del canvi d’hora d’estiu i d’hivern. La Unió Europea no serà la primera regió en aturar aquest hàbit als rellotges, Islàndia, Bielorrússia, Rússia i Turquia ja ho han fet.

Resultats a l’estat espanyol 

A Espanya el 93% dels participants en la consulta pública van apostar per eliminar el canvi d’horari. És el 3er. estat on aquesta proposta ha tingut més èxit. La mitjana de la UE és del 84%.

Els resultats preliminars revelen que més de tres quartes parts (el 76%) dels enquestats consideren que canviar l’hora dues vegades a l’any és una experiència «molt negativa» o «negativa». Els enquestats al·ludeixen als efectes negatius en la salut, l’augment dels accidents de trànsit o l’absència d’estalvi energètic com a motius per acabar amb aquesta pràctica.

La Comissió Europea va organitzar la consulta pública en el marc de l’avaluació que està duent a terme sobre les disposicions vigents en matèria de canvi d’hora a Europa. Així mateix, la consulta respon a la votació d’una resolució al febrer de 2018 per part del Parlament Europeu, així com a peticions formulades pels Estats membres, les parts interessades i els ciutadans.

Properes etapes 

Els resultats finals de la consulta pública es publicaran en les properes setmanes. La Comissió presentarà ara una proposta al Parlament Europeu i al Consell per a canviar les disposicions vigents en matèria de canvi d’hora.

Horari d’estiu o d’hivern 

Respecte de quin és el millor horari, el d’hivern o el d’estiu, durant la XXVI Reunió Anual de la Sociedad Española del Sueño (SES) l’abril passat a Barcelona, la SES va arribar a la conclusió que era millor mantenir l’horari d’hivern, pel fet que sinó els dies d’hivern queden massa foscos al matí, amb la qual cosa es tendiria a endarrerir encara més els horaris al vespre. Ara bé, segons la SES, tots dos horaris tenen pros i contres. Per la SES, a nivell europeu tampoc té tanta transcendència quin horari s’escull, tot i que sempre s’ha d’assumir que per un mateix horari oficial, les persones que viuen més a l’est és lleven abans i les que hi viuen més a l’oest s’aixequen més tard, per la llum del sol.

Per Fabian Mohedano, promotor de la Reforma Horària, “seria millor conservar l’horari d’hivern des del punt de vista de la salut ja que si ens situéssim en un horari d’estiu tot l’any, durant l’hivern ens llevaríem al matí en alguns dies en què seria de nit i això tindria unes conseqüències nefastes per la seva salut: si la gent comença a treballar i encara és fosc, la seva capacitat cognitiva no és la mateixa que si el cervell ha rebut llum a primera hora del matí.”

Els orígens del canvi d’hora 

La pràctica d’endarrerir el rellotge una hora a l’hivern i avançar-lo a l’estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, en produir-se la primera crisi del petroli alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.

S’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.

Context

Des de 1996, tots els europeus avancen el seu rellotge una hora l’últim diumenge de març i el retarden una hora l’últim diumenge d’octubre. L’objectiu de les normes de la UE no era harmonitzar el règim horari a la UE, sinó resoldre els problemes derivats d’una aplicació descoordinada dels canvis d’hora al llarg de l’any, sobretot per als sectors del transport i la logística. En paral·lel a l’horari d’estiu a la Unió Europea, els Estats membres es regeixen per tres fusos horaris o horaris estàndard diferents. La decisió sobre l’horari estàndard és una competència nacional.