PLA DE TREBALL 2015

Aquest és el segon dels tres plans de treball que configuren la Iniciativa per a la Reforma Horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Sensibilització.  1. Tancament dels treballs de fonamentació: Document de base per al Dictamen del Consell...
Butlletí XIV – Febrer de 2015

Butlletí XIV – Febrer de 2015

Notícies Les propostes Les principals forces polítiques ja coneixen les propostes que proposa la Iniciativa per a les Eleccions Municipals 2015. A la home de la nostra web es poden llegir. Estan orientades exclusivament a la reforma dels horaris a l’Administració...