Aquest
és el segon dels tres plans de treball que configuren la Iniciativa per a la
Reforma Horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Sensibilització. 
1.
Tancament dels treballs de fonamentació:
 • Document
  de base per al Dictamen del Consell Assessor per al Desenvolupament
  Sostenible (CADS)
 • Informe
  Final d’Experts amb anàlisi, conclusions i propostes a la Comissió
  d’Estudi de la Reforma Horària al Parlament de Catalunya
 • Informe
  sobre la gestió del temps a la negociació col·lectiva del CTESC

Responsables:
Nuria Chinchilla, Sara Berbel, Esther Sánchez

2.
Organització de la Setmana dels Horaris (del 8 al 12 de juny)

Responsable:
Lluís Casado

3.
Impuls de l’Inventari ReformaHorària: 
 • Pilots a
  20 organitzacions (empreses, administracions i tercer sector)
 • Accions
  de difusió i sensibilització

Responsables:
Sara Berbel, Josep Ginesta

4.
Disseny i execució del Pla de comunicació:
 • Anàlisi
  dels arguments del NO
 • Estratègies
  per eixamplar el debat i penetrar a totes les capes socials
 • Infografies
  i vídeo explicatiu
 • 100
  conferències
 • Col·lecció
  Reforma Horària 

Responsables:
Salvador Cardús
Cristina Sánchez-Miret, Jordi
Ojeda

5.
Disseny dels Plans d’Intervenció per acceleradors:
 • Treball
 • Educació 
 • Administració 
 • Comerç 
 • Cultura,
  Oci i Participació 


Responsables:
Elena Sintes, Sara Moreno, Elvira Méndez, Trinitat Cambras