La Reforma Horària demanem que el debat sobre el canvi d’hora es pugui afrontar en el marc europeu, sobretot amb França i el BENELUX. La petició arriba davant la decisió del Govern espanyol de mantenir el canvi d’horari almenys fins a l’any 2021 (una data proposada per les autoritats europees per reprendre el tema) i que, a més, un estudi d’experts emès al govern espanyol recomani mantenir l’actual fus horari, que correspon al d’Alemanya.

Aquest cap de setmana, canvi d’hora

La matinada del diumenge 31 de març comença l’horari d’estiu i els rellotges s’avançaran una hora. Així, a les 02.00 hores passaran a ser les 03.00, de manera que el dia tindrà una hora menys, en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat canvi d’hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea. 

Canviem l’hora dues vegades l’any. La pràctica d’endarrerir el rellotge una hora a l’hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.

S’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.

Des de la Iniciativa per a la Reforma Horària, pensem que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una hora abans implicava un canvi significatiu en l’ús d’energia. Però avui dia, en què l’energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és significativa. A més pensem que el cos humà triga molt més d’un dia a adaptar-se a les variacions horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.

Aquesta mesura no s’ha de confondre amb altres qüestions que afecten a la Reforma Horària com: 

  • La recuperació de les dues hores de desfassament horari en relació a la resta del món
  • L’impuls d’una nova cultura del temps a les organtizacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials 
  • La recuperació del fus GMT en el marc d’una reordenació global europea 

El Consell Assessor per a la Reforma Horària recomana l’horari d’hivern tot l’any 

El Consell Assessor per a la Reforma Horària (CARH) dona suport a l’eliminació del canvi d’hora d’estiu i hivern i aposta per mantenir l’horari d’hivern tot l’any. Així ho anunciava un estudi encarregat al CARH pel govern de la Generalitat l’octubre del 2018 i que va fer públic la consellera de la Presidència Elsa Artadi.

Al dictamen encarregat pel govern a causa de la possible decisió de les institucions europees de suprimir el canvi horari, els experts del CARH defensen la supressió del canvi horari perquè “té una afectació sobre les persones per alteracions de son” i recomanen el manteniment de l’horari d’hivern tot l’any. Així, segons el CARH l’horari d’hivern “és el que permet millor ajust als horaris més generals de la població, atenent sobretot als horaris escolars actuals.” A més, amb l’horari d’hivern tot l’any, l’activitat de les persones és més ajustada a les hores de llum. Al haver més llum al matí pot ajudar a que les persones comencin abans la jornada laboral i la escolar. Els experts també assenyala estudis que mostren -en  general- un millor horari de son en l’horari d’hivern.

Per contra, el Consell Assessor per a la Reforma Horària assenyalava que amb l’horari d’estiu “el principal problema seria la falta de llum al matí els mesos d’hivern, ja que a l’hivern no es faria clar fins a les 9:15h.” Així, més llum al vespre i poca al matí, “pot produir més alteracions del son, més discrepància horària especialment en persones que ja de per si tenen el ritme de son endarrerit i privació de son.” En nens i adolescents tenir l’horari d’estiu a l’hivern tampoc ajuda a sincronitzar als horaris escolars i afavoreix la tendència vespertina, amb la qual cosa pot disminuir el rendiment acadèmic.

El rellotge circadiari modula totes les funcions de l’organisme al llarg del dia. Segons el dictamen, a nivell de la població en general, l’horari d’estiu pot provocar un increment de desajust circadiari.