Avís important ***


Mesura 82 del programa electoral de Ciutadans 
Impulsar una Llei d’Horaris Racionals de Catalunya. Desenvolupar la llei d’horaris racionals de Catalunya i premiar les empreses que flexibilitzin els horaris. Fomentarem que les empreses adoptin polítiques reals de concilació de la vida laboral i de la familiar. Desenvoluparem la llei d’horaris racionals de Catalunya i premiarem les empreses que flexibilitzin els horaris i permetin els pares i les mares amb fills en edat escolar adaptar la jornada perquè coincideixi amb la del centre educatiu. Així mateix, recompensarem aquelles que animin els treballadors a sol·licitar reduccions de jornada per a la cura dels fills o dels familiars amb dependència. 

Mesura 227 del programa electoral de la CUP-CC
Maternitat i paternitat amb suspensió obligatòria de 6 mesos per a la mare i de 6 mesos per al pare, amb una retribució de 1200 € per part del sistema de Seguretat Social.

Treballar per a la reducció de la jornada laboral: una regulació que tingui com a fita les 30 hores setmanals a curt termini i que aquestes siguin constituciona­litzades. Una mesura transitòria immediata a les 35 hores setmanals els 2 dies de descans setmanal, l’accés a la jubilació ordinària als 60 anys, un any sabàtic voluntari i pagat cada 10 de treballats amb dret a conservar el mateix lloc de feina.
http://dempeus.cat/wp-content/uploads/2017/12/programaelectoralCUP21D.pdf

Mesura 2.1. del Programa electoral de En Comú Podem
Un pla que afavoreixi la conciliació personal i faciliti la desmercantilització de la vida, en l’horitzó de la plena ocupació, en sectors de transició energètica i ecològica i de l’estat del benestar. Repartir el treball mitjançant la reducció generalitzada de la jornada laboral, per llei, sense reducció de sous. Penalitzar les empreses que realitzin hores extra. Combatre la feminització del treball involuntari a temps parcial. Fomentar noves formes de repartiment sense biaix de gènere, com ara permisos retribuïts de maternitat i paternitat obligatoris i intransferibles, jubilacions parcials amb noves contractacions, etc. Promoció del dret a la conciliació i la corresponsabilitat,
Mesura
50 del programa ERC

Implementar el Pacte per a
la Reforma Horària
. El temps com a factor de
benestar i creixemet.
La reforma horària és una iniciativa
ciutadana que proposa l’impuls de canvis horaris perquè puguem gaudir de més
llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els nostres
hàbits horaris amb els de l
a resta del món i amb un ritme més
ordenat, aconseguirem guanyar
temps al temps i, en definitiva,
millorar en salut i qualitat de vida. La reforma horària impulsa uns hàbits
horaris cívics, potenciant la igualtat entre les persones, les nostres
capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i benestar.

http://www.esquerra.cat/parlament2017/programa.pdfMesura pàg. 46 del programa de Junts per Catalunya

Apostar per la implementació d’una reforma horària per una organització del
temps que millori el benestar social i la qualitat de vida, i redueixi la
desigualtat entre homes i dones. Treballarem, plegats, per tal que en els propers anys tendim
a avançar l’hora d’anar a dormir i recuperar el son perdut, a
incrementar el teletreball, reduir a una hora el temps per dinar a la
feina, reduir l’absentisme laboral injustificat, a avançar els horaris
de l’activitat extraescolar, a avançar l’horari dels espais informatius
a la televisió i a eliminar l’oferta televisiva destinada a infants i
adolescents en horari nocturn. A augmentar la compactació horària
dels comerços, a disminuir el temps esmerçat en desplaçaments
de residència a la feina i a incrementar l’oferta de transport públic i
col·lectiu en els horaris de màxima afluència. 
Mesura
131-133 del programa electoral de PP Catalunya

131.
Impulsarem,
amb el Govern d’Espanya, una reforma horària realista i desenvoluparem una política
integral en tots els àmbits per aconseguir que homes i dones puguin viure en
plenitud i coresponsabilitat seva vida familiar, professional i personal.

132.
Facilitarem
que les empreses puguin desenvolupar polítiques de conciliació.
133.
Acompanyarem
fiscalment a les empreses que respectin i promoguin un clima favorable a la maternitat
i a la paternitat.

http://www.ppcatalunya.com/ca/programa-electoral/
Mesura
3.7 IGUALTAT HOME – DONA O3 P7 del programa electoral del PSC

Prioritzar
el Pacte Català per a la Reforma Horària com a eix clau per assolir la igualtat
de condicions de dones i homes en el món laboral. 

• Prioritzar el Pacte Català per a la Reforma Horària, com a eix clau per assolir la igualtat de condicions de dones i homes en el món laboral, amb garanties de major conciliació personal i laboral de les dones i de corresponsabilitat familiar dels home.
• Promoure l’ús del permís parental per tal de fomentar la corresponsabilitat familiar dels homes.
• Posar en marxa mesures des de l’àmbit públic que permetin una revisió a fons dels horaris dels diferents serveis i equipaments públic.
• I impulsar els pactes del temps en l’àmbit local, com a fórmula que permet adaptar els horaris a les diferents realitats locals. http://www.socialistes.cat/pagina/eleccions-2017-programa-electoral

***(Avís: si veieu errors u omissions importants, si us plau, feu-nos-les arribar al correu cristinagonzalez@reformahoraria.cat. Hem intentat manterir aproximadament la mateixa llargària als textos de cada partit i l’ordre és alfabètic)