Base de dades de les principals bones practiques de reforma horària

Diagnòstic de la Reforma Horària al Tercer Sector de Catalunya


Des de la Generalitat de Catalunya s’ha
impulsat un seguit de propostes de canvi per tal d’humanitzar els horaris existents per a la ciutadania. Aquestes
mesures es van vertebrar amb la creació d’un Consell Assessor per a la Reforma
Horària ja fa dos anys i amb la redacció d’un Pacte per a la Reforma Horària,
al juliol d’aquest any.

Per continuar en aquesta mateixa línia, des
del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de
Catalunya s’està engegant un projecte que té com a objectiu recollir les principals bones pràctiques existents
en el sector en relació a l’organització horària i a la gestió del temps a les
entitats i associacions. 

També es vol facilitar a les organitzacions tot un
seguit d’oportunitats de millora per racionalitzar els horaris i ser més
eficients. L’objectiu final és construir una base de dades de bones pràctiques
per al Tercer sector a Catalunya.


Per aquest motiu, des de Reforma Horària volem contactar amb associacions de Catalunya per tal de portar a terme un diagnòstic de diferents factors relatius a la reforma horària

Per
facilitar aquesta tasca, adjuntem formulari que permet recollir bones
pràctiques en diversos indicadors, gràcies a l’Inventari Reforma Horària. 

Si sou una entitat o associació del Tercer Sector, podeu omplir el formulari per tal de que passeu a formar
part d’aquesta base de dades i donar visibilitat a les mesures que ja heu
implementat en relació a la reforma horària.