La Reforma Horària demana a les instàncies europees competents la supressió del canvi d’hora d’estiu i d’hivern

El novembre entrant s’espera que el Parlament Europeu voti una moció de resolució que demanarà a la Comissió Europea que posi fi al canvi biannual del rellotge. En un debat celebrat l’octubre passat, diputats europeus de totes les parts i de gairebé tots els estats membres van defensar el final del reglament del canvi d’hora dos cops l’any. La Unió Europea no seria la primera regió en aturar aquest hàbit de canvi de l’hora dels rellotges, Islàndia, Bielorrússia, Rússia i Turquia ja ho han fet.

Precisament, ara fa uns dies es va dur a terme una roda de premsa al Parlament Europeu, amb el títol “The time has come to stop the biannual clock change”, amb la reforma dels horaris i el canvi dels horaris dos cops l’any com a temes centrals. En l’acte es va constatar el “desordre en l’horari internacional” que suposa el canvi d’hora, per una banda, i es va subratllar com, realment, el canvi d’hora no implica un estalvi d’energia.
A més, es va presentar l’anàlisi fet per l’ European Parliamentary Research Service (EPRS) sobre la reforma horària (adjunt), amb els principals punts a destacar:
1. Els beneficis del canvi d’hora són marginals: el que s’estalvia de llum, es gasta en consum d’energia.
2. Existeixen desaventatge amb el canvi d’hora: Es detallen els desavantatges: més accidents de trànsit i laborals, problemes de salut, etc.

A més en la roda de premsa es va preveure que es presenti una Proposta de Resolució sobre la reforma dels horaris, ja que existeix un fort recolzament per part d’alguns estats membres (fins i tot diversos països estan recollint signatures).  Alguns exemples de països que han recollit signatures són:
– Finlàndia, amb un 42% de la població en contra del canvi d’hora. Ho consideren un afer polític.
– Polònia, amb un 60% de la població en contra del canvi d’hora. Consideren que la Directiva s’hauria d’esmenar.

En l’acte també es va constatar que encara hi ha molta reticència per part dels governants a posicionar-se en contra del canvi d’hora, per tant, cal augmentar la consciència fent difusió dels desavantatges que suposa per a la societat.

La Reforma Horària demana la supresió del canvi d’hora

Canviem l’hora dues vegades l’any. La pràctica d’endarrerir el rellotge una hora a l’hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.
S’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.

Des de la Reforma Horària, pensem que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una hora abans implicava un canvi significatiu en l’ús d’energia. Però avui dia, en què l’energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és significativa. A més pensem que el cos humà triga molt més d’un dia a adaptar-se a les variacions horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.
Aquesta mesura no s’ha de confondre amb altres qüestions que afecten a la Reforma Horària com:

  • La recuperació de les dues hores de desfassament horari en relació a la resta del món
  • L’impuls d’una nova cultura del temps a les organtizacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials 
  • La recuperació del fus GMT en el marc d’una reordenació global europea 
La matinada d’aquest diumenge 29 d’octubre acaba l’horari d’estiu i els rellotges s’endarreriran una hora. Així, a les 03.00 hores tornaran a ser les 02.00, de manera que la nit tindrà una hora més, en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat canvi d’hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea.