El futur Pacte per la Reforma Horària que se signarà al juliol es compromet a assolir el que s’anomena l’Objectiu 2025, que recull la feina feta fins ara i pretén avançar per aconseguir la racionalització horària. La signatura comptarà amb el suport dels diferents actors que fins ara han participat en els treballs del Consell Assessor per a la Reforma Horària.

L’Objectiu 2025 ens ha de portar en els propers anys a equiparar una sèrie d’indicadors amb la mitjana europea, allà on sigui possible.

La carta de compromisos cap a l’objectiu 2025, que s’inclourà en el Pacte per a la Reforma Horària, és el propòsit en què les institucions i organitzacions promotores del Pacte es comprometen a:

1. Recuperar les dues hores de desfasament horari en relació a la resta del món.
2. Impulsar una nova cultura del temps a les organitzacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves necessitats socials.
3. Consolidar el factor temps com a nova mesura de llibertat, equitat i benestar.

A més, l’Objectiu 2025 vol contribuir a:

– Augmentar els nivells de benestar social de la ciutadania i protegir-ne la salut, especialment la dels col·lectius més vulnerables.
– Fer una distribució més racional del temps en la vida quotidiana.
– Assolir uns nivells més alts de conciliació de la vida familiar, laboral i personal.
– Afavorir la pràctica d’activitats que contribueixin a l’adopció d’hàbits més saludables.
– Millorar el rendiment escolar.
– Incrementar el temps per al descans.
– Assolir els objectius de coresponsabilitat i d’equitat de gènere.
– Afavorir la participació ciutadana en iniciatives i organitzacions de la societat civil i en la gestió dels afers públics.
– Millorar la productivitat i la competitivitat de les empreses.
– Incrementar el rendiment laboral, afavorir la millora en la presa de decisions i reduir la sinistralitat laboral.
– Fer possible la sostenibilitat energètica per l’estalvi d’energia derivat de la compactació d’horaris i per la reducció dels desplaçaments al lloc de treball.

Per aconseguir-ho, la Reforma Horària proposa compactar la jornada laboral per avançar l’hora de sortida de la feina, introduir horaris laborals més flexibles d’entrada i sortida, avançar les hores dels àpats, tant del dinar com del sopar i sincronitzar els horaris de les empreses, institucions i actors socials i culturals.

L’Objectiu 2025 ens ha de portar en els propers anys a equiparar els següents indicadors amb la mitjana europea, allà on sigui possible, de forma que se segueixi una tendència a:

Salut
– Avançament de l’hora d’anar a dormir
– Recuperació del temps de son perdut
– Reducció de l’estrès de les persones treballadores, especialment el femení

Organitzacions
– Augment dels mecanismes de flexibilitat laboral pactada
– Increment del teletreball
– Reducció a un màxim d’una hora la pausa per dinar a les organitzacions
– Avançament de la finalització de la jornada laboral
– Augment de la productivitat per hora treballada
– Millora de la competitivitat de les organitzacions
– Reducció de l’absentisme laboral injustificat
– Aplicació de la bossa d’hores
– Reducció de la rotació a les organitzacions
– Augment del número de persones treballadores que fan els àpats en una franja horària saludable

Serveis públics
– Avançament del tancament dels equipaments i edificis públics
– Augment dels pactes del temps als municipis
– Augment de les gestions administratives realitzades online
– Avançament de l’horari de finalització de l’activitat pública

Educació
– Incorporació del dinar en l’horari dels instituts
– Avançament dels horaris de l’activitat extraescolar
– Avançament de l’horari de finalització de les activitats extraescolars
– Avançament de l’horari de finalització dels estudis superiors

Cultura i oci
– Equiparació de l’hora punta televisiva
– Avançament de l’horari dels espais informatius a la televisió
– Avançament de l’hora de finalització de l’activitat físic-esportiva
– Eliminació de l’oferta televisiva destinada a infants i adolescents en horari nocturn

Comerç i consum
– Augment de la compactació horària dels comerços
– Consolidació d’una franja horària de consum responsable

Mobilitat
– Disminució del temps esmerçat en desplaçaments de residència a feina
– Reducció de l’accidentalitat in itinere
– Increment de l’oferta de transport públic i col·lectiu en els horaris màxima afluència

Per tal d’assolir l’Objectiu 2025, el Pacte per a la Reforma Horària actuarà a través d’eixos d’acceleració i mesures d’acceleració. Els promotors fan una crida a tots els actors en tots els seus graus i qualitats a fer possible l’acceleració horària.

L’èxit de la reforma horària dependrà de la resposta positiva i proactiva de la ciutadania i del compromís explícit de les organitzacions i territoris.