El 31 de març, amb la presentació i el lliurament
al Govern de la Generalitat dels documents: “Bases per a l’Impuls del Pacte Nacional per a la Reforma Horària” i “Recomanacions del Consell Assessor per a l’impuls del Pacte Nacional”, es va posar fi a l’etapa de participació i concertació per
a donar pas al període de redacció definitiva, validació, aprovació i signatura
del Pacte Nacional. 



Per tant, ara ens trobem en un moment de gestació i davant
d’una fita de la qual en són entitats promotores l’Associació Catalana deMunicipis (ACM) i la Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i en la que els ajuntaments
tindran un paper rellevant per a la transformació dels horaris a través de
l’impuls de pactes del temps.




Aquest són els documents presentats pel CARH: