L’Institut
Català de les Dones, a través del Consell Nacional de Dones de Catalunya, en
col·laboració amb la Reforma Horària impulsen
la campanya “Trobar temps dins el temps per a les dones”. En
un moment clau per a la consolidació de la reforma
horària
, les associacions de dones fan un pas endavant per difondre
els seus beneficis i per seguir treballant en el desplegament de polítiques públiques
que ajudin al benestar de les dones.

La campanya
“Temps dins el temps per a les dones” a favor de la Reforma Horària
pretén:

 •              Debatre des d’una perspectiva de gènere sobre la
  Reforma Horària
 •              Contribuir a fer-la efectiva
 •              Fer de les associacions motor del canvi 


El passat 25
d’abril es va presentar i debatre la primera versió dels materials de campanya
i del document de treball a la Biblioteca de Catalunya. A l’acte de presentació
i sessió extraordinària de l’Institut Català de les Dones hi van participar la
presidenta de l’ICD, Teresa M. Pitarch, la sociòloga i membre del CARH
(Consell Assessor per a la Reforma Horària), Cristina Sànchez-Miret; el
promotor de la Reforma Horària, Fabian Mohedano i el psicòleg organitzacional
Xavier Peralta. 
Xavier Peralta, Teresa M. Pitarch, Fabian Mohedano i Cristina Sànchez-Miret
Cristina Sànchez-Miret


A part de la
presentació dels materials, del 9 al 15 de maig es lliuraran les aportacions,
propostes i idees ciutadanes fetes en línia al correu electrònic de la Reforma
Horària info@reformahoraria.cat. I el 13 de
juny, dins la 4a Setmana dels Horaris es
presentaran els materials de campanya definitius.
Finalment, el
juliol es faran les sessions de formació de formadores a tot Catalunya: 3 de
juliol (Lleida), 4 de juliol (Barcelona), 5 de juliol (Tarragona), 6 de juliol
(Tortosa), 11 de juliol (Girona). 
La Reforma
Horària impulsa uns hàbits horaris cívics, potenciant la igualtat entre les
persones, les nostres capacitats de bona relació i, sobretot, la nostra salut i
benestar (teixit productiu, educació, administració, comerç i consum, cultura i
oci i mobilitat). 

Dades sobre el
temps de les dones en l’actualitat
Algunes de les
dades de les dones i el seu temps en els diferents àmbits d’actuació mostren el
següent:
 •      El nombre de dones ocupades és un 13% inferior al dels homes.
 •      El 73% de contractes a temps parcial són de dones i la bretxa salarial
  entre dones i homes a l’estat espanyol és d’un 24%.
 •      El 61% dels empleats públics són dones, però només un 44% són càrrecs de
  confiança i tant sols un 32% dels alts càrrecs.
 •      El nombre de persones treballadores a l’administració és de +/-
  315.000, aproximadament un 12% de la població assalariada, en el sector
  sanitari i educatiu no universitari 41%.
 •      A l’educació, les noies complementen l’ensenyament primari i secundari a
  l’edat prevista molt més que els nois.
 •      El fracàs escolar de les noies és del 18% davant del 27% dels nois. La taxa
  de graduació al final de l’ensenyament secundari obligatori és favorable en un
  6% a les noies.El nombre de dones titulades universitàries supera en un 37% el
  d’homes, tot i que el nombre de treballadores amb estudis universitaris supera
  només en un 14% el nombre d’homes treballadors amb estudis universitaris.
 •      El 72% de les persones ocupades són dones. En els darrers 10 anys el 67%
  del nous establiments els han obert dones, sobretot en petits i mitjans municipis.
 •      A l’associacionisme, l’actual desorganització horària impedeix que molts col·lectius, com les
  dones, per la manca de possibilitats de conciliació entre la vida personal i
  familiar i la laboral, així com la manca de coresponsabilitat, puguin implicar-se
  en projectes comunitaris o desenvolupar activitats cíviques i/o polítiques.
 •      Les dones estan més representades en aquelles organitzacions que impliquen
  cura i servei als altres (com les AMPA, les entitats de defensa dels drets
  humans, les culturals), amb un 52% enfront d’un 48% dels homes.
 •      Els homes centren la seva participació en sindicats, partits polítics,
  organitzacions empresarials o estudiantils amb una representació del 41%, del
  total de tipus d’organitzacions, davant del 31% de les dones.
 •      A l’oci (esport), les dones (44%) practiquen
  menys esport que els homes (56%). Les dones fan més activitats no considerades
  formalment com a “esport”, com caminar o fer gimnàstiques suaus i de
  manteniment. La bretxa augmenta en l’esport reglat i federat (77% d’homes
  davant el 23% de dones).
 •      Quant a mobilitat, les dones es desplacen més que els homes en
  transport públic (el 21% de dones vs el 17% dels homes) o caminant (52% de
  dones vs 45% dels homes).
 •      L’accés independent al vehicle privat (incloent les dones sense permís de
  conduir) és inferior als homes: 38% dels homes es desplacen en transport privat
  vs el 27% de les dones.

Durant la
Setmana dels Horaris de 2016, l’Institut Català de les Dones i la Iniciativa
per a la Reforma Horària van presentar materials de sensibilització que
expliquen gràficament els motius de gènere per avançar en la humanització dels
horaris.
Aquests
materials descriuen, reivindiquen i resumeixen de manera didàctica i a través
d’il·lustracions els motius de gènere per avançar en la humanització dels
horaris. N’hi ha quatre:

 •          el temps de cura compartit: co-responsabilitat plena
 •          el co-lideratge de dones i homes de la societat i les empreses
 •          la igualtat de condicions de dones i homes en el món laboral
 •          el dret a una vida plena amb més temps propi i més salut