La Iniciativa per a la Reforma Horària demana a les instàncies europees competents la supressió del canvi d’hora d’estiu i d’hivern

La matinada d’aquest diumenge 26 de març comença l’horari d’estiu i els rellotges s’avançaran una hora. Així, a les 02.00 hores passaran a ser les 03.00, de manera que el dia tindrà una hora més, en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat canvi d’hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea.


Canviem l’hora dues vegades l’any. La pràctica d’endarrerir el rellotge una hora a l’hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.


S’aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme. Des de l’aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s’aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l’ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d’1 de març.


Des de la Iniciativa per a la Reforma Horària, pensem que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una hora abans implicava un canvi significatiu en l’ús d’energia. Però avui dia, en què l’energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és significativa. A més pensem que el cos humà triga molt més d’un dia a adaptar-se a les variacions horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.


Aquesta mesura no s’ha de confondre amb altres qüestions que afecten a la Reforma Horària com la recuperació de les dues hores de desfassament horari en relació a la resta del món; l’impuls d’una nova cultura del temps a les organtizacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials o el debat sobre la ideoneïtat o no de recuperació del fus GMT en el marc d’una reordenació global europea.


______________________________________________________________________________
Per a més informació contactar amb Cristina González: per correu electrònic a cristinagonzalez@reformahoraria.cat o al telèfon 661 161 081.