Aquest
és el tercer dels plans de treball que configuren la Iniciativa per a la
Reforma Horària per al període 2014-2016. Centra els esforços en la Reforma, un
cop tancats ja els treballs de fonamentació i establerts els missatges de
sensibilització. S’impulsa ja des del
Consell Assessor per a la Reforma
Horària
amb estreta col·laboració amb la Iniciativa per a la Reforma
Horària.

1.
Pla de concertació social: Taules quadrangulars

De
gener a juny es planteja un doble procés amb l’objectiu d’acordar propostes de
mesures a realitzar en un sector o territori que comporti una experiència de
reorganització del temps. El primer nivell és d’àmbit ciutadà i el segon amb la
participació dels actors clau.
  • Organització
    del procés participatiu (tallers presencials amb ciutadans i dinamització
    del Portal participa)
  • Organització
    de les Taules quadrangulars i redacció dels Plans d’Intervenció per
    Acceleradors

Gestió:
Iniciativa per a la Reforma Horària i Secretaria de Transparència, Govern Obert
i Contractació Pública del Govern de la Generalitat

2.
III Setmana dels Horaris

Amb
l’objectiu de consolidar una setmana de referència de debat i ressò mediàtic,
s’organitza la tercera edició de la Setmana dels Horaris al juny de 2016.
Enguany podria coincidir amb la finalització dels treballs del Pla de
concertació social. Si les dues edicions anteriors han tingut un caràcter
associatiu, aquesta edició guanya pes el caràcter institucional, amb una major
implicació del Govern en el disseny de l’estratègia comunicativa.

Gestió:
Iniciativa per a la Reforma Horària i Departament de la Presidència

3.
Campanya de sensibilització

Ens
cal una campanya informativa d’interès general per implicar els ciutadans en
l’eventual Reforma Horària. Els àmbits prioritaris en els que s’hauria de
centrar la campanya haurien de ser la salut pública, l’equitat, el creixement
productiu i la qualitat democràtica. Hauria de veure la llum en el segon
semestre de 2016.

Gestió:
Secretaria de Comunicació del Govern de la Generalitat 

4.
Llei de la Reforma Horària (Llei del Temps)
Es
farà seguiment del treball parlamentari a partir de la ponència conjunta que
s’impulsa en el marc de la XI Legislatura. A partir del consens de tots els
grups parlamentaris es posa en marxa l’instrument legislatiu que ha de permetre
accelerar la Reforma Horària.

Gestió:
Parlament de Catalunya

5.
Inventari Reforma Horària 
A
partir dels resultats dels pilots, disposem d’uns materials i metodologies per
cercar la generalització de la Reforma Horària. Es planteja una campanya de
sensibilització per fer arribar els instruments al conjunt d’organitzacions
productives, administracions públiques i entitats del tercer sector.

Gestió:
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies