El Parlament posa en marxa mesures
exemplars per adaptar als canvis horaris proposats. La XI Legislatura s’impulsarà
una Ponència legislativa a partir del consens existent amb els grups
parlamentaris


Avui, dimecres 16 de desembre, la Iniciativa per a la
Reforma Horària s’ha reunit amb la presidenta Forcadell amb l’objectiu de posar
de relleu la feina feta al llarg dels darrers dos anys i posar fil a l’agulla
als reptes que venen en els propers mesos, cabdals per impulsar la Reforma
Horària.

Els temes tractats a la trobada han estat els
següents:

– L’evolució de la
Reforma Horària en els tres anys de treball: 2014, fonamentació; 2015,
sensibilització i 2016, Reforma

– La transformació
del Grup Motor de la Iniciativa per a la Reforma Horària en el Consell Assessor
per a la Reforma Horària del Govern de la Generalitat de Catalunya, a partir de
l’aprovació del
Decret 156/2015

– La valoració de l’Informe Final de la Comissió d’Estudi aprovat pel Parlament de Catalunya el 14 de
juliol de 2015

– La concreció de
les mesures exemplars del funcionament del Parlament de Catalunya, amb
l’objectiu d’esdevenir referència per al conjunt del país en la fase decisiva

– L’impuls de la
Ponència Legislativa en el marc de la XI Legislatura que condueixi a la
concreció de la
Llei del Temps o Llei de
la Reforma Horària