ARA ÉS L’HORA es dota del Grup motor que té funcions d’orientació estratègica i de seguiment i avaluació de les iniciatives en marxa. Després de les trobades a les seus de l’Associació Salut i Família i d’IESE, aquest cop acull la trobada l’Esther Sànchez a ESADE (Avinguda Pedralbes, 60-62).


Programa

9:00 h. Cafè

9:30 h. Inici dels treballs. Roda de
presentacions

9:35 h. Presentació de la Memòria
2014
(a càrrec de Fabian Mohedano)

10:00 h. Arguments del NO a la
Reforma Horària
(a càrrec de Salvador Cardús)

10:30 h. Idees, estratègies i eines
per eixamplar el debat i penetrar en totes les capes socials


11:00 h. Plans d’intervenció
(per grups: acceleradors i propostes) 

Grup 1 (30’)
(dinamitza Elena Sintes)
 • Educació
 • Cultura, oci i participació

Grup 2 (30’)
(dinamitza Esther Sànchez)

 • Treball
 • Administració
Plenari 3 (20’)
 • Comerç
12:30 h. Checklist Reforma Horària. Com fer el canvi a una organització (a
càrrec de Josep Ginesta)

13:00 h. Activitats 2015
 • Presentació de l’Anuari de la Reforma Horària 2014 i Revisió de la Directiva del Temps de Treball a la Comissió Europea (29 de gener, CCCB)
 • Setmana dels Horaris 2015 (setembre)
 • Fòrum Reforma Horària
 • 100 conferències i presentacions
13:20 h. Publicacions – Col·lecció
Reforma Horària
(a càrrec de Sara Berbel)
 • Anuari de la Reforma Horària 2014
 • 10 anys de polítiques de Temps a
  Catalunya
 • Algunes dades comparatives amb
  Europa en organització horària
 • Pràctiques innovadores, proves
  pilot i mesures exemplars de la Reforma Horària
 • Selecció de compareixences de la
  Comissió d’Estudi de la Reforma Horària del Parlament de
  Catalunya
13: 30 h. Projectes en fase de definició o pendents d’execució 

 • Acord de racionalització dels usos del temps de càrrecs electes i equip directiu. Ajuntament de Barcelona (Fabian Mohedano)
 • Campanya del Son. Departament d’Ensenyament (Javier Albares)
 • Campanya horaris escolars. Fundació Bofill (Elena Sintes)
 • Recupera el teu temps (Elvira Méndez)
 • Exposició de còmic (Jordi Ojeda)
 • Estudi sobre horaris i desigualtats (Sara Moreno)
 • Estudi sobre l’impacte econòmic de la Reforma Horària

13:45 h. Dinar



15:00 h. Final de la trobada