*Comissió específica per a l’estudi de la transició cap a la reforma horària 
El passat 18 de març va rebre el Registre general una petició a la Mesa del Parlament per impulsar la comissió amb el suport dels set grup parlamentaris, d’acord amb el que estableix l’article 54 del Reglament.
*Acord de Govern
Pel qual el Govern de la Generalitat de Catalunya manifesta el seu suport a la Iniciativa per a la reforma horària – Ara és l’hora, també amb data de 18 de març de 2014.
-Manifestar el suport institucional a la Iniciativa
-Crear un grup de treball interdepartamental adscrit a Presidència mitjançant la Secretaria del Govern
-Encarregar al Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) un dictamen de fonamentació sobre la transició cap a la reforma horària
-Encarregar a la Direcció general de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament d’Empresa i Ocupació l’impuls de la Conferència catalana per a la reforma horària
-Fer seguiment dels treballs de la Comissió d’estudi al Parlament
*Reunions institucionals i amb altres actors de la reforma
 • Marçal Sintes, director del CCCB
 • Anna Mercadé, directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Barcelona
 • David Garrofé, secretari general de CECOT
 • Josep Ramoneda, director de La Maleta de Portbou
 • Miquel Sàmper, president del Consell de l’Advocacia Catalana (CICAC)
 • Alejandro Goñi, president de PIMEC Comerç
 • Arnau Queralt, director del Consell Assessor per al Desenvolupament Sostenible (CADS) de la Generalitat de Catalunya
 • Meritxell Ruiz, directora general d’atenció a la família a i la comunitat educativa de la Generalitat de Catalunya
 • Jordi Martí, regidor de presidència de l’Ajuntament de Barcelona
 • Núria Llorach, Pep Vila i Josep Sanz, consellers i membres de la Corporació Catalana de Mitjans Àudiovisuals (CCMA)
 • Miquel Puig, director general de relacions institucionals i amb el Parlament de la Generalitat de Catalunya
 • Josep Maria Rañé i  Xavier Riudors, CTESC
  Raquel Saco, responsable de l’àrea de qualitat de treball de la direcció general de relacions laborals de la Generalitat de Catalunya
 • Jordi Pujol, expresident de la Generalitat de Catalunya
 • Carme Pachón i Virgínia Ferrer, Universitat de Barcelona
 • Núria Ramon i Eloi Cortés, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
*Noves incorporacions al grup de persones expertes
 • Javier Albares, cap d’Investigació de la Clínica del Son Estivill
 • Elena Sintes, sociòloga especialitzada en usos del temps
I M P A C T E S 
T e l e v i s i ó 
P r e m s a  e s c r i t a
R à d i o
*Presència a la xarxa
4259 visites a la web
1529 seguidors al Facebook
1804 seguidors a Twitter
1164 persones i organitzacions reben aquest butlletí
28 correus electrònics amb propostes ciutadanes
Per què t’hi has sumat a la Iniciativa per a la Reforma horària?
“La meva implicació amb la iniciativa “Ara és l’hora” és al temps professional i personal. Professional perquè fa anys que defenso uns horaris més sostenibles i he tractat d’impulsar-los des dels llocs de responsabilitat pública que he ocupat. Personal perquè crec que no pot existir una llibertat real si no hi ha temps per gaudir de la professió tant com de les persones estimades, de la vida creativa i, fins i tot del silenci.”
Sara Berbel, psicòloga social
“Els horaris d’una societat són reflex de les lluites de poder, les relacions socials i els valors que la construeixen com a tal. Tota iniciativa orientada a revisar l’organització temporal és una oportunitat per construir una societat més igualitària, justa i sostenible. La complexitat de l’ordre temporal requereix consens en la presa de decisió i enfocament integral en la intervenció. No és un pot moure una peça sense canviar la resta que configuren el puzle del temps.
Sara Moreno, professora a la UAB
Comencem a dissenyar la Conferència Catalana per a la Reforma Horària 2014. Si teniu propostes, suggeriments, etc., envia’ns un correu!