anuari 2017

El present Anuari correspon al quart i darrer any de la Iniciativa per a la reforma horària. Tal com vam anunciar en la presentació del CCCB el 29 de gener de 2014, el compromís era per tres anys. Ara és moment de tancar el compromís d’una quinzena de persones que han participat activament de manera voluntària amb la convicció que l’empresa és no només viable sinó extraordinàriament necessària. 

El gener neix la Xarxa de Ciutats i Pobles per la reforma horària. Els municipis són claus en l’impuls de pactes del temps locals. Prèviament, l’ACM i la FMC insten al món local a reformar els horaris.

El març es valida el document Bases per a l’impuls del Pacte per a la reforma horària, a partir del procés de concertació desenvolupat a través de les Taules quadrangulars. Un cop lliurat l’informe al Govern, el Consell Assessor per a la reforma horària conclou els treballs. El juny es reuneix per darrer cop amb l’objectiu d’avaluar la proposta de Pacte per a la reforma horària que presenta el Govern.

 

anuari 2016

El present Anuari correspon al tercer any de la Iniciativa per a la Reforma Horària. Tal com vam anunciar en la presentació del CCCB el 29 de gener de 2014, el compromís era per tres anys.

Som al tercer any i per tant és moment per a presentar resultats de bona part dels projectes realitzats, per exemple aquells vinculats a les proves pilots. Però també ha de servir per posar fil a l’agulla al com, és a dir a dissenyar la reforma.

Pel que fa la formulació d’eines que ajudin a l’impuls de la reforma horària, destaca l’Eina d’Autoavaluació per a organitzacions en les seves diferents versions, que estan vinculades als sectors d’acceleració.

En la fase de reforma els treballs avancen amb la complexitat prevista, el Parlament de Catalunya ha desplegat el treball de la ponència conjunta i el Govern de la Generalitat de Catalunya els processos de concertació i participació. L’any 2017 ha de servir per presentar els resultats definitius i, per tant, per al tancament definitiu de la Iniciativa per a la Reforma Horària.

Finalment, ha vist la llum pública la primera campanya institucional impulsada per la Generalitat de Catalunya “La vida que t’espera” que ha de constituir el primer pas en el conjunt de mesures de pedagogia.

anuari 2015

Un anuari és una publicació que s’edita anualment amb tots els impactes mediàtics, esdeveniments, actes, etc., en definitiva, amb totes les dades significatives i rellevants d’una organització o entitat. En el nostre cas, aquest anuari pretén recollir tota la informació genèrica i específica generada per la Iniciativa per a la Reforma Horària. És un document que ha de servir de guia per conèixer l’activitat de la nostra entitat durant el 2015 i dóna continuïtat al de l’any anterior; ens ajuda a plasmar la feina feta durant 365 dies, que per altra banda han estat intensos i sobretot força productius. 

Productius perquè poc a poc s’ha anat situant la Reforma Horària en l’agenda social i política del país. Ha estat un any destinat a la sensibilització, principalment a partir de conferències, xerrades, accions formatives i a la presència als mitjans de comunicació. També ha estat l’any de les proves pilot, que veuran finalment el seu resultat el 2016. Necessitem una metodologia senzilla, accessible i objectiva que permeti a les empreses, institucions públiques i entitats socials saber com implementar la Reforma Horària. 

anuari 2014

La desorganització horària a Catalunya és resultat de la superposició dels vells horaris fabrils, agreujats per transformacions patides pel creixement econòmic durant el franquisme i l’impacte de les demandes pròpies dels anys de creixement desordenat, especialment del sector dels serveis i també, sovint, de la cultura del presencialisme al treball, o bé per la necessitat de realitzar llargues jornades de treball per assolir salaris adequats al cost real de la vida. Aquesta situació deriva en seriosos obstacles per a la competitivitat i la producció empresarial, en l’augment de riscos psicosocials de les persones treballadores, la persistència de la divisió sexual del treball amb el manteniment de la desigualtat de gènere, els problemes de salut derivats de la manca de son en adults i infants, els baixos rendiments educatius, la manca de temps familiar i personal per al lleure i la cultura, l’activisme social i en una disminució del benestar de la societat en general.