CANAL DE NOTÍCIES

REFORMA HORÀRIA

 

Notícies publicades de l’octubre de 2013 a juny 2019 per la iniciativa per a la reforma horària. Les publicacions més actuals les trobareu al web de la Barcelona Time Use Iniciative for a Healthy Society.

5a Setmana dels Horaris (11-15 de juny de 2018)

5a Setmana dels Horaris (11-15 de juny de 2018)

PRESENTACIÓ La Setmana dels Horaris que enguany se celebra de l’11 al 15 juny és la primera edició que s'organitza ja amb el Pacte per a la Reforma Horària aprovat. Constitueix una oportunitat excepcional per presentar els reptes del país quant a la...

Enquesta sobre els horaris a les entitats/associacions

Base de dades de les principals bones practiques de reforma horària Diagnòstic de la Reforma Horària al Tercer Sector de Catalunya Des de la Generalitat de Catalunya s’ha impulsat un seguit de propostes de canvi per tal d’humanitzar els horaris existents per a la...